Egen logo i Windows (XP) System egenskaper

Vill du ha din egen logo eller bild i Windows System egenskaper?
Enkelt, gör så här:

Använd ett bildhanteringsprogram för att skapa en bild i storleken 160 x 120 pixlar. Spara den den som oemlogo.bmp i mappen System (C:\Windows\System32)

Öppna Anteckningar (Notepad) och skriv in som nedan (efter = så skriver du vad du vill):

[general]
Manufacturer=Ditt namn
Model=Vad som helst
[Support Information]
Line1=För teknisk support, ring ditt-företags-telefon-nummer
Line2=
Line3=Arbets tider:
Line4=Måndag - Fredag 08.00 - 16.00
Line5=
Line6=

Spara som oeminfo.ini i System32 mappen (C:\Windows\System32)

Nu högerklickar du på ”Den här datorn” och väljer Egenskaper. Din bild och informationen du skrev in syns nu under fliken Allmänt. Och informationen du skrev in under [Support Information] syns när du klickar på knappen Support information.

Egen logo